Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

BReps wil de rol op zich nemen om mensen te sensibiliseren om meer en voldoende te bewegen en dit ook vol te houden in een kwaliteitsvolle omgeving. Met dit kwaliteitsregister wil BReps de kwaliteit van de fitnessprofessionals en fitnesscentra zichtbaar stellen.
BReps is er niet voor elke trainer, BReps is er enkel voor die trainer die, ieder op zijn/haar niveau :

Zich wil laten erkennen en waarderen voor zijn kwalificaties en /of competenties.
Zich blijvend wil engageren in functie van verdere professionalisering.

Een geregistreerd trainer is, ieder op zijn/haar niveau, een competente en een toegewijde trainer die zich wil onderscheiden van iemand met weinig of geen toewijding, kwaliteit en/of ervaring.

Gedreven en toegewijde trainers zorgen voor gemotiveerde beoefenaars en willen het Gezond en Ethisch Sporten helpen bevorderen binnen de fitnesssector.
Kwaliteit maakt het verschil in de fitnessbranche, het is het belangrijk dat iedere betrokkene (beoefenaars, fitnessondernemers, andere actoren, ... ) weet welke fitnesstrainers en fitnesscentra de gewenste kwaliteit bieden en welke  niet.

 

Breps voor
Fitness Professionals

U registreert zich op dit kwaliteitsregister met vermelding van al je opleidingen, bijscholingen en competenties die garant staan voor een goede kwaliteit van begeleiding en een veilige sportomgeving.

BReps voor beoefenaars,
fitnesscentra en partners

Als fitnesscentrum streeft u naar kwaliteit voor de begeleiding van uw klanten. U werkt uitsluitend met gekwalificeerd personeel. Leven Lang Leren, één van de sleutel elementen van het register, biedt je de garantie op het voortdurend bijscholen van je fitness professionals.

Partner van